توافقنامه هسته‌ای به توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی سرعت می‌بخشد