دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی، ماشین آلات، ادوات، تجهیزات آبیاری