هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، باغبانی، نهاده ها و آبیاری ارومیه