هفتمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ماشین آلات، ادوات و تجهیزات آبیاری قزوین