واکنش مشاور وزیر به یک خبر/ کشاورزی را متوقف نکردیم!