آقای محمد توکلی- فریمان

آقای محمد توکلی- فریمان
 • سال شروع پروژه:1387
 • توضیحات:

  نام پروژه :       

  آقای محمد توکلی

  نوع پروژه اجرا شده :       

  دستگاه هواشناسی Imetos1

  سال اجرا:

  1387

  سال اتمام پروژه :

  1387

  نوع کشت :

  سیب ­زمینی

  سطح زیر کشت :

  15 هکتار

  محل پروژه :

  فریمان

  اهداف اجرایی طرح : 

  مدیریت در آبیاری و کشاورزی دقیق

   

  خروجی های مورد انتظار:

  ارسال آنلاین اطلاعات توسط سنسورهای بکار رفته روی دستگاه محاسبه نیاز آب گیاه، جلوگیری از هدر رفت آب و مواد مغذی، ارسال هشدار یخبندان واندازه گیری مستمر رطوبت خاک، دمای هوا و خاک و میزان تبخیر و تعرق سرعت باد، جهت باد، میزان تابش و تشعشع خورشید، رطوبت نسبی، نقطه شبنم و رطوبت سطح برگ