ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی قزوین

ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی قزوین
 • سال شروع پروژه:1389
 • توضیحات:

  نام پروژه :       

  ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی

  نوع پروژه اجرا شده :      

  دستگاه هواشناسی Imetos2

  سال اجرا:

  1389

  سال اتمام پروژه :

  1389

  نوع کشت :

   

  سطح زیر کشت :

   

  محل پروژه :

  قزوین

  اهداف اجرایی طرح : 

  مدیریت در آبیاری و کشاورزی دقیق

   

  خروجی های مورد انتظار:

  ارسال آنلاین اطلاعات توسط سنسورهای بکار رفته روی دستگاه

  محاسبه نیاز آب گیاه، جلوگیری از هدر رفت آب و مواد مغذی، ارسال هشدار یخبندان واندازه گیری مستمر رطوبت خاک، دمای هوا و خاک و میزان تبخیر و تعرق سرعت باد، جهت باد، میزان تابش و تشعشع خورشید، رطوبت نسبی، نقطه شبنم و رطوبت سطح برگ