مجتمع کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا خرم آباد

مجتمع کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا خرم آباد
 • سال شروع پروژه:1394
 • توضیحات:

  نام پروژه :       

  مجتمع کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا خرم ­آباد

  نوع پروژه اجرا شده :      

  دستگاه هواشناسی iMetos2

  سال اجرا:

  1394

  سال اتمام پروژه :

  1394

  نوع کشت :

  انار- انگور

  سطح زیر کشت :

  2000 هکتار

  محل پروژه :

  خرم ­آباد

  اهداف اجرایی طرح : 

  مدیریت در آبیاری و کشاورزی دقیق

   

  خروجی های مورد انتظار:

  ارسال آنلاین اطلاعات توسط سنسورهای بکار رفته روی دستگاه

  محاسبه نیاز آب گیاه، جلوگیری از هدر رفت آب و مواد مغذی، ارسال هشدار یخبندان، دمای هوا و میزان تبخیر و تعرق سرعت باد، جهت باد، میزان تابش و تشعشع خورشید، رطوبت نسبی، نقطه شبنم و رطوبت سطح برگ