مزرعه آقای علمی

مزرعه آقای علمی
 • سال شروع پروژه:1392
 • توضیحات:

  نام پروژه :       

  مزرعه مهندس علمی

  نوع پروژه اجرا شده :      

  iMetos2

  سال اجرا:

  1392

  سال اتمام پروژه :

  1392

  نوع کشت :

  پسته

  سطح زیر کشت :

  15 هکتار

  محل پروژه :

  مهریز- استان یزد

  اهداف اجرایی طرح : 

  مدیریت در آبیاری و کشاورزی دقیق و پایش خاک

   

  خروجی های مورد انتظار:

  ارسال آنلاین اطلاعات توسط سنسورهای بکار رفته روی دستگاه

  محاسبه نیاز آب گیاه، جلوگیری از هدر رفت آب و مواد مغذی، ارسال هشدار یخبندان واندازه گیری مستمر رطوبت خاک، دمای هوا و خاک و میزان تبخیر و تعرق سرعت باد، جهت باد، EC و pH خاک، میزان تابش و تشعشع خورشید، رطوبت نسبی، نقطه شبنم و رطوبت سطح برگ