مزرعه صفائیه دشت سمنان

مزرعه صفائیه دشت سمنان
 • سال شروع پروژه:1390
 • توضیحات:

  نام پروژه :       

  مزرعه صفائیه دشت سمنان

  نوع پروژه اجرا شده :      

  آبیاری قطره ای زیرسطحی

  سال اجرا:

  1390

  سال اتمام پروژه :

  1391

  نوع کشت :

  درختان پسته

  سطح زیر کشت :

  80 هکتار

  محل پروژه :

  استان سمنان

  اهداف اجرایی طرح : 

  مدیریت شوری آب در حاشیه کویر مرکزی ایران

   

  خروجی های مورد انتظار:

  بهینه سازی مصرف آب، افزایش راندامان آبیاری، افزایش تولید ماده خشک، کاهش هزینه های کارگری، کاهش عملیات نگهداری سیستم، کاهش مصرف برق، فراهم آوردن امکان کود آبیاری بصورت همزمان، ساده شدن عملیات برداشت، عملکرد خوب احداث باغ پسته و زیتون در آب شور