پروژه آقای دکتر مدیحی

پروژه آقای دکتر مدیحی
 • سال شروع پروژه:1393
 • توضیحات:

  پروژه :       

  آقای دکتر مدیحی

  نوع پروژه اجرا شده :      

  آبیاری قطره ای زیرسطحی

  سال اجرا:

  1393

  نوع کشت :

  درختان انار و پسته

  سطح زیر کشت :

  24 هکتار

  محل پروژه :

  کاشان- مشهد اردهال

  اهداف اجرایی طرح : 

  استفاده بهینه از آب

   

  خروجی های مورد انتظار:

  (کاهش مصرف آب، افزایش رشد و باردهی، کاهش هزینه های کاربردی، اعمال مدیریت لازم در کاربرد کود شیمیایی، سهولت مدیریت آبیاری، بهینه کردن انرژی مصرفی به ازای یک واحد آب مصرفی)