پروژه الگویی باغات سیب دماوند

پروژه الگویی باغات سیب دماوند
 • سال شروع پروژه:1394
 • توضیحات:

  نام پروژه :       

  پروژه الگویی باغات سیب دماوند

  نوع پروژه اجرا شده :      

  آبیاری قطره ای زیرسطحی

  سال اجرا:

  1392

  سال اتمام پروژه :

  1392

  نوع کشت :

  درختان سیب یایه مالینگ

  سطح زیر کشت :

  2000 متر مربع

  محل پروژه :

  شهرستان دماوند

  اهداف اجرایی طرح : 

  مدیریت در آبیاری قطره ای زیر سطحی

   

  خروجی های مورد انتظار:

  بهینه سازی مصرف آب، افزایش راندامان آبیاری، افزایش تولید ماده خشک، کاهش هزینه های کارگری، کاهش عملیات نگهداری سیستم، کاهش مصرف برق، فراهم آوردن امکان کود آبیاری بصورت همزمان