کشت و صنعت شهید بهشتی (1)

کشت و صنعت شهید بهشتی (1)
 • سال شروع پروژه:1394
 • توضیحات:

  نام پروژه :       

  کشت و صنعت شهید بهشتی (1)

  نوع پروژه اجرا شده :      

  دستگاه هواشناسی Imetos2

  سال اجرا:

  1394

  سال اتمام پروژه :

  1394

  نوع کشت :

  گندم، جو، ذرت، صیفی­جات

  سطح زیر کشت :

  بیش از 3000 هکتار

  محل پروژه :

  خوزستان- دزفول

  اهداف اجرایی طرح : 

  مدیریت در آبیاری و کشاورزی دقیق

   

  خروجی های مورد انتظار:

  ارسال آنلاین اطلاعات توسط سنسورهای بکار رفته روی دستگاه

  محاسبه نیاز آب گیاه، جلوگیری از هدر رفت آب و مواد مغذی، ارسال هشدار یخبندان واندازه گیری مستمر رطوبت خاک، دمای هوا و خاک و میزان تبخیر و تعرق سرعت باد، جهت باد، EC و pH خاک، میزان تابش و تشعشع خورشید، رطوبت نسبی، نقطه شبنم و رطوبت سطح برگ