توصیه عمومی

سیب ­زمینی یک گیاه یکساله با ریشه کم­ عمق 40- 30 سانتی­متری بوده و در خاک­های حاصلخیز با شرایط زهکشی مناسب (عمدتاً در خاک با بافت متوسط) دارای شرایط بهینه رشد خواهد بود.
با توجه به حساسیت بسیار بالای سیب زمینی به آبیاری، استفاده از هر سیستم آبیاری هر چند که روی کاغذ به صورت تئوری نیاز آبی گیاه را برآورده نماید به دلیل تأثیر عوامل متعدد در سیستم های آبیاری نتایج متفاوت خواهد بود.
لطفا جهت مطالعه کامل این مطلب فایل پیوست را دانلود نمایید.


توصیه عمومی